Algemene voorwaarden

Als algemene voorwaarden gebruiken we het Model Algemene Voorwaarden NBA 2017 © Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017 .

Download hier de algemene voorwaarden.