Algemene voorwaarden

Als algemene voorwaarden gebruiken we het Model Algemene Voorwaarden NBA 2013 © Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013 .

Download hier de algemene voorwaarden.