Werk je als ondernemer met personeel, freelancers, onderaannemers of is het bijhouden van de gewerkte uren van jou als ondernemer van groot belang? Dan is de urenregistratie in Akti de oplossing.

Met de urenregistratie in Akti kan eenvoudig per persoon een urenregistratie worden bijgehouden. Hierbij kun je zelf bepalen wie er aan welk project werkt en hoe lang. Het team kan de tijd registreren, zelfs met een smartphone of tablet. Vervolgens hoeven de registraties alleen maar te worden goedgekeurd om ze op te nemen in de resultaten van het project.

Er kunnen standaard prijzen worden ingevoerd per personeelslid en/of per taak. Stel dat er prijsafspraken zijn gemaakt dan kunnen deze standaard prijzen worden gewijzigd. Zo is per opdrachtgever inzichtelijk wat de gemaakte prijsafspraak is.

De voortgang ten opzichte van de begroting kan op een aantal manieren worden gevolgd. Daarnaast kunnen waarschuwingen worden ontvangen wanneer bepaalde limieten zijn bereikt. Dit kan op basis van het totaal aantal uren, de totale begroting of het aantal uren per taak per teamlid. Deze alarmen kunnen zelf worden ingesteld, zodat vervolgens waarschuwingen per e-mail worden ontvangen op het moment dat de ingestelde limiet bereikt is.