Op basis van de aangeleverde en verwerkte administratie stellen wij de jaarrekening samen. In een overzichtelijk rapport presenteren we de bezittingen en schulden (balans) en winst- en verliesrekening van de onderneming over het afgelopen jaar. Dit inclusief een kasstroomoverzicht en de bijbehorende toelichtingen. De jaarrekening geeft inzicht in hoe de onderneming ervoor staat en hoe deze in het afgelopen jaar heeft gepresteerd. De jaarrekening kan worden gebruikt voor het afleggen van verantwoording aan financiers zoals aandeelhouders of de bank. Daarnaast gebruiken wij de jaarrekening voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Een besloten vennootschap is jaarlijks verplicht de jaarrekening te publiceren. Op basis van de jaarrekening stellen wij de benodigde publicatiestukken samen met de hierbij behorende notulen.

Uitleg samenstelopdracht

Wanneer wij een ondernemer helpen bij het maken van de jaarrekening, geven wij hierbij een samenstellingsverklaring af. Hierin staat de volgende informatie:

  • de inhoud van de opdracht
  • de verantwoordelijkheden van het bestuur
  • de verantwoordelijkheden van de accountant

Omdat de accountant het bestuur helpt met het maken van de jaarrekening, gaat hij uit van de informatie die hij ontvangt van het bestuur. De accountant onderzoekt in principe niet of deze informatie correct is.

Soms helpt hij het bestuur bij het maken van schattingen of bij de keuze van passende grondslagen voor financiële verslaggeving. Hij zal hierover altijd overleggen met het bestuur en ervoor zorgen dat het bestuur de gemaakte keuzes begrijpt. Dit om ervoor te zorgen dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de jaarrekening kan nemen.

Wanneer de jaarrekening is opgesteld zal de accountant globaal nagaan of het beeld van de jaarrekening aansluit met zijn kennis van de organisatie. Als de accountant denkt dat de informatie van het bestuur niet compleet of onnauwkeurig is, dan zal hij het bestuur om aanvullende informatie vragen. Zo nodig zal hij zelf aanpassingen voorstellen.

Als de accountant de opdracht niet kan afmaken omdat het bestuur geen informatie geeft of weigert om bepaalde aanpassingen te laten maken in de jaarrekening, dan geeft hij de opdracht terug. In dat geval informeert hij ook eventuele toezichthouders, zoals een raad van commissarissen.

Omdat de accountant het bestuur helpt bij het maken van de jaarrekening geeft hij geen oordeel of conclusie over de jaarrekening. Als de gebruikers van de jaarrekening een oordeel of conclusie willen, moet een accountant een controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren.

Henk Jan Schuurhuis

Henk Jan Schuurhuis

Accountant & Belastingadviseur

Bel: 06-37017109

Mail:

Whatsapp direct